Фенг шуй

Ба-гуа

Всичко за схема Фенг шуй - Ба-гуа

Не пропускайте нашите публикации като се

Таблицата в по-долу е опростена схема на ба-гуа. Използва се във фенг шуй, за да се определи всяка част от дома или офиса ви, към коя част от живота ви се отнася. Когато се научите да използвате схемата, ще ви бъде лесно да променяте някой части от пространството около себе си, за да постигнете мечтаното щастие и благополучие.

Ба-гуа е правилен осмоъгълник и всичките осем зони са подредени около центъра, който образува деветата зона.

Всяка зона съответства на определена област от живота: благополучие, слава и репутация, взаимоотношения, семейство, здраве, деца и нови идеи, умения и знания, кариера, полезни хора.

Във фън шуй има две основни течения. Първото се основава на компаса и ориентира схемата ба-гуа по посока север-юг, като черната зона трябва да сочи север, а червената юг. Така се наслагва върху схема на жилището или офиса и се определят зоните.

Другото течение във фенг шуй, което е възникнало по-късно разполага ба-гуа, съобразно входа на къщата. Черната зона трябва да съвпада с главния вход на къщата. Не мога да кажа кое е правилно или не, всеки може да следва вътрешния си глас и да реши кой от двата метода да ползва. Като всяко нещо, свързано с тънкия свят на енергиите, важно е намерението и чувството, което влагате в изпълнението на каквото и да е.

Фенг шуй - Ба-гуа
Фенг шуй – Ба-гуа

Може да прилагате схемата ба-гуа както върху цялата площ на жилището или офиса, така и върху отделни помещения. Например дневната може като цяло да е в зоната на взаимоотношенията и там да преобладават съответните елементи, но като се раздели на сектори е хубаво да се подсилят отделните елементи в съответните им зони. Получава се наслагване на ба-гуа върху ба-гуа.

Свързани статии

Close
Close