Описание на билката:

Дърво с тъмносива, дълбоко напукана кора, високо до 25-30 м. Мла­дите клонки на върха със сребристи власинки, по – късно голи. Листата ланцетни, последователни, дълго заострени, дълги 5-12 с,. широки 1-3 см, по ръба ситно назъбени, покрити от двете страни или само отдолу със сребристи власинки, с малки прилистници (1.5- 2.0 см), които са тяс­но ланцетни, жлезисти, рано опадащи. Листните дръжки къси, на върха с 1-2 жлези. Цветовете събрани в цилиндрични реси. развиващи се едновре­менно с листата и без околоцветник. Ресите с мъжки цветове са дълги до 7 см и дебели до 1 см, с жълтеникави или зеленикави продълговати прицветници. Тичинките 2, свободни, два пъти по-дълга от прицветниците. Женските реси са дълги до 5 см и дебели до 0,5 см. Плодът кутийка, дъл­га до 5 мм.

Кои части на Бяла върба притежават лечебни свойства :

В съвременната медицина се използува върбовата кора (дрога Cortex Salicis), която се събира рано напролет.

Полезни съставки на Бяла върба:

Корите съдържат от 5 до 7% гликозида салицин, който се разпада в организма под влияние на фермента саликаза на салигенин, който по-нататък се окислява до салицилова киселина. Съдържат се от 5 до 10% дъбилни вещества.

Къде се среща Бяла върба:

Среща се край реки и блата в цялата страна докъм 1700 м н. в. Цъфти март — май.

Приложение на Бяла върба:

Бяла върба Salix alba L.
Бяла върба Salix alba L.

Противоревматично, обезболяващо, потогонно, успокояващо.При простудни, трескави състояния, плеврит, ревматизъм, подагра, главоболие, възпаление на пикочния мехур. По-рядко се прилага при чревни разстройства, обилна менструация, кожни обриви, гнойни рани, против потене на краката и др.
Начин на употреба: Използва се извлек от 1 чаена лъжичка ситно нарязана кора, която кисне 8 часа в 1/2 л студена вода. След прецеждане течността се изпива за 1 ден. Външно се използува по-концентрирана отвара от кората.