Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Многогодишно тревисто растение с пълзящо хоризонтално коренище. Стъблата са 30 до 60 см високи, приповдигащи се или изправени, четириръбести, кухи, прости, по-рядко разклонени. Листата са срещуположни, сърцевидно яйцевидни, 3—8 см дълги, на върха заострени, по края назъбени. Цветовете са бели, разположени в прешлени в пазвите на горните листа. Чашката е звънчевидна, с 5 жилки и 5 почти еднакви зъбчета. Венчето е двуустно, 2—2,5 см дълго. Тичинките са 4. разположени под горната устна. Плодът се разпада на 4 орехчета. Цъфти април—юли.

Кои части на Бяла мъртва коприва притежават лечебни свойства :

Използуват се цветовете (Flores Lamii Labi sine calycibus). Събира се само венчето без чашката.
Бяла мъртва коприва
Бяла мъртва коприва

Полезни съставки на Бяла мъртва коприва:

Съдържа флавоноиди (кверцимеритрин, ламиозид и изокверцитрин), слузни и дъбилни вещества, сапонини и етерично масло. Установен е също иридридът ламиолид и биогенни амини (холин, тирамин и хистамин).

Къде се среща Бяла мъртва коприва:

Расте по буренливи места, край пътища и огради сравнително рядко, предимно в Югозападна България.

Приложение на Бяла мъртва коприва:

Кръвоспиращо – скъсява времето на кръвосъсирване.
Начин на употреба – Запарка от 4 чаени лъжици сухи листа на 250 см3 вряща вода се изпива за 1 ден.
Младите листа се използуват за салата.