Време за прочитане - 1 мин.

Ако имате вар в направете следното:

50 г се разтваря в 300 г и се измиват очите.