Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Многогодишна папрат с късо коренище, от което излизат сравнително едри 10-60 см дълги кожести листа, голи, презимуващи, с широко линейна линейнно-ланцетна петура, широка 5-7 см, целокрайна или слабо вълновидна, със сърцевидна основа. Дръжката къса. Сорите линейни, дълги, от двете страни на средната жилка, косо спрямо нея и успореди помежду си, дълги 8-18 мм.

Кои части на Волски език притежават лечебни свойства :

Използуват се листата без дръжките (Folia Scolopendrii), които се събират през лятото.

Полезни съставки на Волски език:

Установени са дъбилни и слузни вещества, свободни аминокиселини — аспарагинова, глутаминова и др.

Къде се среща Волски език:

По влажни сенчести скалисти места главно в широколистни гори, най-често в дъбовия пояс докъм 1400 м н. в.

Приложение на Волски език:

Волски език Phyllitis scolopendrium
Волски език Phyllitis scolopendrium

По – рано растението се е прилагало в официалната медицина, а сега само в народната. Листата на волския език имат омекчаващо действие, успокояват кашлицата, болката. Имат известно кръвоспиращо и противовъзпалително дей­ствие. При кашлица, дължаща се на различни причини, при жлъчни и бъбречни възпалителни заболявания, при гръдна жаба.
Начин на употреба: Прави се запарка — 1 супена лъжица дрога се залива с 250 см3 вряща вода. След изстиване се прецежда. Изпива се на 3 части за 1 ден.