Време за прочитане - 1 мин.

По 10 г , лимонтузу и , стрити на прах, се разбъркват и се приготвят прахчета по 1 грам. Взема се по 1 прах 3 пъти на преди .


Попарват се шепа трици и се налагат в областта на далака, докато мине.