Билки

Голяма тлъстига Sedum maximum (L.) Suter

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Голяма тлъстига Sedum maximum (L.) Suter
Голяма тлъстига Sedum maximum (L.) Suter

Многогодишно тревисто растение със задебелен корен и изправено го­ло стъбло, високо 15-80 см. Листата срещуположни, плоски, продълговато яйцевидни, тъпи, дълги 5-13 см, широки 2-5 см, по ръба назъбени или неяс­но вдлъбнати. Съцветието широко 6-10 см, гъсто, щитовидно-метличесто. Цветовете разположени на къса дръжка. Чашелистчетата и Венчелистчета­та по 5, рядко по 6. Чашелистчетата триъгълни, заострени, дълги 1,2 мм. Венчелистчетата яйцевидни, заострени, дълги 3-4 мм, широки около 1 мм, жълтеникавозелени или белезникави до синкави, много рядко бели. Тичин­ките 10, едва подаващи се над венчето, със закръглени прашници. Яйчни­кът горен. Плодчетата изправени, дълги 3-4 мм, на върха с линейно носче.

Къде се среща Голяма тлъстига:

Из храсталаци и по каменливи места докъм 1900 м н. в. Цъфти юли — октомври.

Приложение на Голяма тлъстига:

Употребява се в народната медицина.

Свързани статии

Close
Close