Описание на билката:

Гороцвет Adonis vernalis L.
Гороцвет Adonis vernalis L.

Многогодишно тревисто растение с късо, дебело, черно-кафяво коренище, от което напролет се развиват 5-6 цветоносни стъбла, високи по време на цъфтежа 5-20 см, но след прецъфтяването достигат на височина до 40 см. Стъблата изправени, слабо разклонени, в основата си покрити с кафявиюсповидни листа. Стъблените листа приседнали, в общото си очертание овални, долните дланевидно, а горните двойно пересто разделени, като дяловете им са линейни, целокрайни. Цветовете единични, жълти, разцъфтязащи едновременно с разлистването и в диаметър 4-5 см. Чашката с 5 листчета, а венчелистчетата (10-25 на брой) продълговато елиптични, дълги 15-34 мм и широки 5-12 мм. Плодниците и Тичинките много. Цветното легло конусовидно. Яйчникът горен. Плодът сборен, съставен от овални плодчета с късо, кукесто, завито надолу носче. Силно отровно!

Кои части на Гороцвет притежават лечебни свойства :

Силно отровно!

Къде се среща Гороцвет:

В медицината под името Hebra Adonidis vernalis се използуват цветоносните и облистени стъбла, събрани по време на цъфтежа.

Приложение на Гороцвет:

Среща се по тревисти и каменливи варовити терени в Югоизточна и Североизточна България, тук-там в Северна България, Софийско поле, Лрагоманско и в планината Голо бърдо.