Статии

Детският спор – как да подходим

Детски спор? Намесвай се само в краен случай

Не пропускайте нашите публикации като се

Караниците между децата вкъщи са неизбежни. Родителите трябва да прояват разбиране и търпимост – няма друг начин за изясняване на отношенията и за разрешаване на проблемите. Ако не се изнервяте и се въздържите от намеса в техните пререкания, децата сами ще се научат да разрешават конфликтите си бързо и честно. В случай че напрежението опасно ескалира и се стигна до физическа саморазправа, ги умиротворете, като не взимате ничия страна и се отнасяте еднакво с всяко от децата.

Детският спор - как да подходим
Детският спор – как да подходим

При конфликти между приятелчета родителската намеса също е нежелателна. Дете, което вика родителя си да въздаде справдливост или да ходотайства за неговата кауза, поражда неприятни чувства у останалите хлапета и те са склонни да го изолират. Възникналия конфликт спорещите, колкото и да са малки, могат и сами да разрешат.Обикновено по-големите се ползват с авторитет и налагат своето. Ако все пак се наложи родителска намеса , не действайте прибързано, а обмислено и деликатно. Например предложете друга игра или друго разпределение на ролите.

Tags

Свързани статии

Close
Close