Билки

Женска папрат Athyrium filix – femina (L.)Roth.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Женска папрат Athyrium filix - femina (L.)Roth.
Женска папрат Athyrium filix – femina (L.)Roth.

Многогодишно тревисто растение с късо, дебело, косо разположено коренище, покрито с кафяви люспи. Листата сравнително нежни, едри, дълги до 150 см, светлозелени, двойно до тройно перести, в общото си очертание продълговати, към основата и върха постепенно стеснени. Листните дяло­ве дълги 3-25 см, линейно-ланцетни, а делчетата продълговати, едро напилени, дълги 3-20 мм. Сорите яйцевидни до бъбрековидни, с неопадващо покривало.

Кои части на Женска папрат притежават лечебни свойства:

Коренището се използва в народната медици­на.

Къде се среща Женска папрат:

Среща се сравнително често по влажни, сенчести и гористи места, главно в по-високите планини, където достига докъм 2 000 м н.в.

Приложение на Женска папрат:

Използва се в народната медици­на.

Tags
Close
Close