Описание на билката:

Жълтурче Ranunculus ficaria
Жълтурче Ranunculus ficaria

Многогодишно тревисто растение със снопче продълговато яйцевидно задебелени корени в основата си. Стъблото високо до 30 см, голо, приповдигащо се. Листата голи, блестящи, закръглено сърцевидни, закръглено на­зъбени до целокрайни, с дълга дръжка, често с грудчици в пазвите на листа­та. Цветовете единични, 1,5-5,0 см в диаметър, на дълга дръжка. Венчелист­четата 8-12, жълти, лъскави, дълги 10-18 мм, широки 4-7 мм, продълговато елиптични, в основата си с нектарници, 5 на брой. Тичинките и плодниците много. Яйчникът горен. Плодното легло покрито с четинки. Орехчетата дълги 2,5 мм, закръглени, обратно яйцевидни, късомъхесто влакнести, със слабо заострено носче.

Кои части на Жълтурче притежават лечебни свойства:

По влажни сенчести места, широколистни гори, ливади и др. в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти март — май.

Къде се среща Жълтурче:

Употребява се в народната медицина.