Билки

Жълт рогатец Glaucium flavum L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Жълт рогатец Glaucium flavum L.
Жълт рогатец Glaucium flavum L.

Приосновните листа събрани в розетка, дълги 15-35 см, лировидно пересто наделени, с двойно по-голям връхен дял, назъ­бени; стъблените листа по-дребни, приседнали и обхващащи стъблото, ед­ро назъбени до пересто нарязани. Цветовете единични, разположени по върховете на клонките, на дръжка, дълга до 5 см. Чашката двулистна, пок­рита с четинки и опада при разтварянето на цвета. Венчелистчетата 4, жъл­ти, дълги 3-4 см. Тичинките много. Яйчникът горен. Плодът шушулкови-ден, гол, дълъг 15-30 м, разпукващ се на две части. Отровно!

Кои части на Жълт рогатец притежават лечебни свойства:

Отровно!

Къде се среща Жълт рогатец:

В ме­дицината се използува надземната му част (Herba Glaucii flavi).

Tags
Close
Close