Време за прочитане - 1 мин.

Половин кутия „Младост”, счукани 3 аспирина и 1 се смесват добре. Маже се запареното място.