Време за прочитане - 1 мин.

Кърлежът се хваща лекичко с пинцет, без да се дърпа, за да не се скъса и остане хоботчето в кожата много е опасно. До задната част на кърлежа се допира добре разпалена цигара и се държи, докато сам излезе.