Как да изчислим индивидуалното число Гуа:

Индивидуалното число Гуа (куа) се изчислява на базата на Китайския слънчев календар. Затова, ако сте родени преди седми февруари, изчислявайте на база на предходната година. Например, ако сте родени на 10.01.1974, изчисленията ще направите за 1973 година.

Елементи Ба-Гуа
Елементи Ба-Гуа

Ако сте жена, съберете последните две цифри на рождената си година и към тях прибавете числото 5 и продължавате да събирате, докато получите едноцифрено число. Например, ако сте родени на 15.05.1978, събирате 7+8=15, 15+5=20, 2+0=2 – вашето числоГуа е 2.

За мъжете, съберете последните две цифри на рождената си година, сведете ги до едноцифрено число и ги извадете от 10. Например, 15.05.1978 – 7+8=15, 1+5=6, 10-6=4, вашето числоГуа е 4.

Благоприятни посоки

Лично число ГуаУспех /Sheng Chi/Здраве /Tien Yi/Взаимо- отношения /Nien Yen/Лично развитие /Fu Wei/
1ЮИИЮС
2СИЗСЗЮЗ
3ЮСЮИИ
4СЮИЮИ
5 мъжеСИЗСЗЮЗ
5 жениЮЗСЗЗСИ
6ЗСИЮЗСЗ
7СЗЮЗСИЗ
8ЮЗСЗЗСИ
9ИЮИСЮ

Неблагоприяни посоки

Лично число ГуаЛош късмет /Hou Hai/Петте призрака /Wu Kuei/Шестте злини /Lui Sha/Тотална загуба /Chueh Ming/
1ЗСИСЗЮЗ
2ИЮИЮС
3ЮЗСЗСИЗ
4СЗЮЗЗСИ
5 мъжеИЮИЮС
5 жениЮСИЮИ
6ЮИИСЮ
7СЮЮИИ
8ЮСИЮИ
9СИЗЮЗСЗ

 

Ба-Гуа разположение
Ба-Гуа разположение

Вижте и:
Ба-гуа и здравето
Ба-гуа и любовта
Ба-гуа и мечтаната кариера

loading...