Как да възпитаваме децата си

Да не се бият децата за дребни неща. Този стар начин за поправяне няма друг резултат освен да ги направим страхливи, зли, недоверчиви и отмъстителни. Единственото наказание, което може да им се наложи и често има добър резултат, е да се лишат временно от някаква играчка или сладко или преди уреченото време да се сложат да спят. Последното най-бързо ги усмирява. Да ги поставяме на хляб и вода, да ги затваряме в зимници или килери – с тоз род наказания никога не трябва да си служим.

Калявайте малчуганите от малки - домакинска работа
Калявайте малчуганите от малки – домакинска работа

Възлагайте задължение на децата. Погрешно е схващането на повечето родители, че децата им не могат да вършат никаква полезна работа, че е опасно нещо да попадне в ръцете им, защото ще го развалят, счупят и пр. По тази причина те държат децата настрани и не им разрешават да помагат дори и в най-дребните дела. Постоянните възгласи: “Остави това!”, “Не пипай онова!”, “Ще счупиш”…или “Ще развалиш”, убиват у детето всяка инициатива и желание за сериозна работа.

Необходимо е на децата да им се даде възможност и да им се разрешава покрай играта да подпомогнат с нещо майката. Това ги подтиква към кавалерство и те с радост изпълняват поръчките, защото се чувстват полезни. Веднъж започнали изпълнението на някаква задача, те я следят с усърдие, защото не искат да загубят доверието, с който майката ги е наградила, възлагайки им изпълнението на нещо, макар и много дребно.

Калявайте децата от малки
Калявайте децата от малки

Децата, макар и малки, могат да вършат много полезни неща, и то с голямо умение и ловкост. Те прекрасно могат например да поливат саксиите с цветя, да дават храна на домашните животни, да отидат за някоя дребна покупка и др.

Веднъж обаче възложили на детето известна работа, трябва да му дадем свобода при извършването ѝ, а не постоянно да стоим над главата му, готови да го укорим. Само незабелязано можем да го наглеждаме. Доверието, който му се оказва, действа много възпитателно и събужда у детето съзнание за дълг и отговорност.

Изобщо децата трябва още от малки да се подготвят и калят, за да пораснат съзнателни и добри граждани.

Вижте още и ⤵️
Ба-гуа, децата и новите идеи
Как да общуваме с децата си
Линия на децата – гледане на ръка

loading...