Билки

Лечебна мъдрица Sisymbrium officinale (L.) Scop

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Лечебна мъдрица Sisymbrium officinale (L.) Scop
Лечебна мъдрица Sisymbrium officinale (L.) Scop

Едногодишно растение, цялото покрито с къси разперени власинки. Стъблото изправено, високо 50-70 см, в горната си част разперено, разкло­нено, с пересто нарязани до перести листа, с 4-6 продълговато яйцевидни, неравномерно назъбени странични дялове, често насочени назад и с по-едър, почти копиевиден връхен дял. Най-горните листа копиевидни или почти стреловидни, дребни, приседнали. Листата дълги 4-8 см. Цветовете събрани в тесни, почти класовидни съцветия, с дръжка, дълга 1-2 мм, без прицветници. Чашелистчетата и Венчелистчетата по 4, разположени на кръст. Чашелистчетата дълги 1,5-2,5 мм, ланцетни, най-често влакнести. Венчелистчетата жълти, дълги 3-4 мм, обратно яйцевидно-лопатовидни. Тичинките 6, от които двете външни по-къси. Яйчникът горен. Плодът шушулка, цилиндрична, шиловидно заострена, плътно прилепнала към стъб­лото, дълга 10-20 мм, с дръжка, по-къса от 3 мм.
У нас се срещат още седем вида от този род, но един от тях (S. stricitis – simun L.) е с цели, почти целокрайни листа, друг — S. polyceratium L., има прицветници в съцветието, а останалите пет вида са с шушулки, отклонени от оста на съцветието, и дръжка, по-дълга от 4 мм.

Къде се среща Лечебна мъдрица:

По сухи тревисти, рудерализирани места, дворове, улици, край ж п ли­нии и др. докъм 1100 м н. в. Цъфти април — юли.

Приложение на Лечебна мъдрица:

Използува се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close