Гледане на ръка

Линия на децата – гледане на ръка

Гледане на ръка - хиромантия - линия на децата

Не пропускайте нашите публикации като се

Гледане на ръка – линия на децата

Линия на децата
Линия на децата

Линиите на децата се намират горе в ляво под малкия пръст и над линията на семейството. Те показват броя на децата които може да имате и статуса на живота им.

Броя на линиите показва броя на децата

Броя на линиите показва броя на децата, които вероятно може да имате. Дълбоките ясно очертани линии показват момчетата, докато тесните и плитки линии показват момичетата.

Начина, по които са оформени линиите определя пола

Ако причините са много кратки, плитки или прекъснати, показват вероятността от аборт или загуба на децата по някаква причина.

Ако мъж има линиите и те са ясни това показва, че децата ще са здрави. Ако са трудни за откриване или омешани с други линии е индикация, че децата ще са слаби или болни. Ако жена има линиите обикновено показва броя и реда на децата.

Ако линията на децата е назъбена в края е индикация за близнаци. (фиг.1)

Линия на децата - назъбена
фиг.1 Назъбена линия на децата

Дълбоки и широки линии на децата са индикация за момчета. (фиг.2)

Линия на децата - дълбоки и широки линии
фиг.2 Дълбоки и широки линии

Тесни и плитки линии са индикация за момичета. (фиг.3)

Линия на децата - тесни и плитки линии
фиг.3 Тесни и плитки линии

Островчета в началото на линиите на децата показват, че децата обикновено ще са слаби и често ще боледуват докато са малки. (фиг.4)

Линия на децата - островчета в началото
фиг.4 Островчета в началото

Островчета в края на линията на децата показва, че децата ще са трудни за отглеждане. (фиг.5)

Линия на децата - островчета в края
фиг.5 Островчета в края

Назъбена или разкривена линия на децата показва лоша физика и често боледуване. (фиг.6)

Линия на децата - назъбени и разкривени
фиг.6 Назъбени и разкривени

Колко деца ще имате според линията на децата?

Комбинирането на знанията ни досега за гледане на ръка можем да се базираме на следното:

1. Ако планината на Венера (разположена в основата на палеца) е добре развита и много дебела, това е индикация че този човек има отлична сексуална функция и е доста възможно той или тя да имат много деца. Противоположното – ако тази зона е плоска и ниска, това е индикация за малко деца.

2. Ако малкия пръст е много къс това е индикация за малко деца и това се подсилва още повече ако линията на мъдростта изглежда като вилица.

3. Ако двете страни на линията на семейството има множество малки линийки или зоната на Меркурий (точно под кутрето) има форма на верига, това е индикация, че човека надали ще има деца.

4. Ако има романтична звезда в пресечната точка на линията на мъдростта и здравето или в цетъра на китката линията изглежда като панделка, това е индикация, че жената е малко вероятно да зачене или да има деца.

Tags

Свързани статии

Close
Close