Гледане на ръка

Линия на здравето

Къде се намира и какво означава линията на Здравето

Не пропускайте нашите публикации като се
Значение на линията на здравето

Линията на здравето няма точно определено начало. Може да започва от основата на малкия пръст и да продължава надолу през дланта до основата на палеца. Тя може и да започва под линията на сърцето и да свърши без да достига до линията на живота.

В гледането на ръка, линията на здравето също се нарича и нездрава линия. Тя обикновено се появава на ръцете на човек, който въобще не е здрав. Но това не означава, че всички линии на здравето са лоши. Ясна линия, която не докосва линията на живота, обикновено означава добро здраве.

Липса на линия на здравето

Ако не можете да откриете линия на здравето, това е добър знак. Означава, че сте здрави и нямате никакви здравни проблеми.

Вълниста, прекъсната или пресечена

Вълниста

Вълниста линия е предупреждение за потенциални проблеми с храносмилателната система и намалена функция на черния дроб или жлъчката. Има голяма вероятност да страдате от стомашно-чревно разтройство. Ако е наклонена като голяма дъга, имате голяма загуба на жизненост и сила. (фиг. 1)

Прекъсната

Прекъсната линия показва, че функцията на храносмилателната система е намаляла. Ако линиите са терасовидни ситуацията може да е доста лоша. (фиг.1)

Линия на здравето - прекъсната
фиг.1 Линия на здравето – прекъсната

Пресичащи се къси линии

Ако линията на здравето ми е пресечена от къси линии, това е индикация за лошо здраве и вие сте предразположени към инциденти. (фиг. 2)

Линия на здравето - пресечни линии
фиг.2 Линия на здравето – пресечни линии

Къса или състояща се от много къси линии

Ако линията на здравето ви е много къса или е съставена от много къси линии, това също е знак за заболяване. Вие сте болни или слаби ако имате подобна линия. (фиг. 3)

Линия на здравето - къси линии
фиг.3 Линия на здравето – къси линии

Остров, верига, звезда, квадрат, точки, кръст, триъгълник

Остров или верига

Островите или донъти по линията ви подсказват, че може да имате заболяване на черния дроб и жлъчката, имате влошена функция на бъбреците или дихателната система. Ако острова е голям, това е индикация за заболяване на млечната жлеза при жените. (фиг. 4)

Линия на здравето - острови, вериги
фиг.4 Линия на здравето – острови, вериги

Ако линията на здравето е веригообразна, означава че имате проблем с черния дроб. (фиг. 5)

Линия на здравето - вериги
фиг.5 Линия на здравето – вериги

Звезда

Звезда на линията на здравето показва, че трудно намирате подкрепа от семейството си. Жените които имат звезда на пресечната точка м/у линията на главата и линията на сърцето, обикновено имат проблеми с това да заченат или са безплодни. Ако звездата формира черна област, означава че може да страдате от сериозно психично разстройство, след като родите. Мъжете, които имат подобна звезда, обикновено са с занижени сексуални функции и им е трудно да имат деца. (фиг. 6)

Линия на здравето - звезда
фиг.6 Линия на здравето – звезда

Ако линията на здравето изниква от планината на Меркурий, която се намира в основата на малкия пръст и звездата е в основата на началната точка, вероятно няма да имате деца. Също така сте предразположени към проблеми с бъбреците и страдате от гинекологично заболяване. (фиг. 7)

Линия на здравето - звезда при планината на Меркурии
фиг.7 Линия на здравето – звезда при планината на Меркурии

Квадрат

Квадрат в линията на здравето е знак за проблем със сърцето. (фиг. 8)

Линия на здравето - квадрат
фиг.8 Линия на здравето – квадрат

Точки

Ако имате точки по линията на здравето, това е предзнаменование за заболяване. Червени точки подсказват температура и възпаление. (фиг. 9)

Линия на здравето - точки
фиг.9 Линия на здравето – точки

Кръст

Кръст до линията на здравето означава, че сте предразположени към случайни инциденти, които може да нанесат големи щети за здравето ви. (фиг. 10)

Линия на здравето - кръст
фиг.10 Линия на здравето – кръст

Триъгълник

Ако има триъгълник по тази линия, това подсказва, че имате проблем с душевното ви здраве. Вероятно сте психологично нестабилни. Ако линията на главата ви също не е добре изразена, вероятно страдате от сериозно патопсихологично заболяване. (фиг. 11)

Линия на здравето - триъгълник
фиг.11 Линия на здравето – триъгълник

Дължина на линията на здравето

Пресичане на линията на здравето

Като цяло, онези които имат дълга линия на здравето обикновено работят с ума си. Но ако линията пресича линията на главата, това показва че здравето може да бъде засегнато от прекомерната употреба на ума. Особено след средната възраст, може да установите, че постояно сте лош статус на здравето и ви е нужна повече почивка и грижа. (фиг. 12)

Линия на здравето - пресичане
фиг.12 Линия на здравето – пресичане

Продължава до планината на Венера

Вероятно има нещо което не е наред с кръвообращението ви ако линията на здравето продължава чак до планината на Венера, която се намира в основата на палеца. Трябва да внимавате за проблем със сърцето или може да получите мозъчен кръвоизлив. (фиг 13)

Линия на здравето - до планината на Венера
фиг.13 Линия на здравето – до планината на Венера

Докосва линията на живота

Ако линията на здравето ви продължава до линията на живота и свършва там, това е лош знак за здравето ви. Вероятно имате слаба сърдечно-съдова система, което афектира в/у нормалното циркулиране на кръвта. (фиг. 14)

Линия на здравето - докосва линията на живота
фиг.14 Линия на здравето – докосва линията на живота

Започва от линията на сърцето и свършва до линията на главата. Ако линията на здравето започва от линията на сърцето и свършва при линията на главата това показва, че мозъка ви лесно страда от лезии. (фиг.15)

Линия на здравето - до линията на главата
фиг.15 Линия на здравето – до линията на главата

Продължава чак до китката ви

Ако линията на здравето ви стига чак до китката ви, обикновено страдате от лошо здраве през целия си живот. Лесно се уморявате и трудно се възстановявате. Като допълнение, обикно сте болни продължително време. (фиг. 16)

Линия на здравето - продължава до китката
фиг.16 Линия на здравето – продължава до китката

Две пресечени линии на здравето

Ако имате две пресечени линии на здравето, това е индикация за недостатъчно жизнена енергия, слабо здраве и дълго хронично заболяване, което няма да бъде излекувано лесно. (фиг. 17)

Линия на здравето - две пресечни линии
фиг.17 Линия на здравето – две пресечни линии

Щастливия триъгълник

Като цяло, линията на здравето, линията на главата и линията на живота може да оформят триъгълник на дланта ви. Това се смята за щастлив знак. Колкото по-широк е триъгълника, толкова по-голям е късмета на който ще се насладите. (фиг. 18)

Линия на здравето - щастливия триъгълник
фиг.18 Линия на здравето – щастливия триъгълник

Tags

Свързани статии

Close
Close