Време за прочитане - 1 мин.

Мъдрословник

Мъдрословник
Мъдрословник

ААрия– откъс от опера, като се делят на дълги, къси и мелодични.

ББезделник– животно, което яде време.

ВВярност– силен сърбеж, при който е забранено да се чешеш.

ГГений– талант на починал човек.

ДДарвин– човекът, който превърна Дарвин в .

ЕЕрудиция– прах, изтърсен от книги в празен череп.

ЖЖена– същество, което се облича, дърдори и съблича.

ЗЗло– катър, упорит и безплоден.

ИИзмама– спасителен ключ на човешкото .

ККокетство– средство за примамване, но и средство за .

ЛЛюбов– преходна треска, която започва с тръпка, а завършва с прозявка.

ММълчание на глупака.

ННадежда– измислица, която ни води за носа.

ООпит– названието, което даваме на нашите грешки.

ППари– отрицателно благо – за тях, както и за , мислим само когато ги няма.

РРавенство– нещо най-естествено и същевременно най-неприложимо.

ССмехът– слънце, което прогонва зимата от лицата на хората.

ТТеатър– театралното изкуство е преди всичко театрално изкуство.

УУгодничество– монета, която и най-бедните могат да изплащат на своя сметка.