Време за прочитане - 1 мин.

При Нефрит (възпаление на бъбреците), направете следното:

8-10 луковици бял се варят в 1 , докато остане 500 грама. Пие се по 1 кафейна чашка отвара 3 пъти на .