Нумерология

Нумерологична съвместимост на хора с път на живота едно

Единицата и пътя на живота

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво се отличава при хора с път на живота едно?

Стремежът на единицата е към лидерство и доминиране в отношенията. Мисията на единицата е да ръководи. В брака и в живота те се стремят да организират бита и да разпределят семейният бюджет по удобни за тях правила. Сексуалната сфера е много важна за единиците. Рядко встъпват в брак по сметка. Жените с такъв ти паж предпочитат слаб мъж, който да стимулират за социални достижения.

път на живота едно
път на живота едно

Съвместимост с път на живота едно

Съвместимостта в брака на единицата е много сложна. В такова семейство ще има постоянна борба за лидерство, което ще води до проблематични отношения. В бита такива партньори ненамират никаква точка на пресичане. При такива ситуации не трябва да се привързва с решения за закупуване на съвместен дом или имущество. Ако се касае за тайна любовна връзка между партньори то тя ще бъде доста неустойчива. Защото единиците са много ревниви и не са готови да делят избраника с никого.

Съвместимост с път на живота две

Не е много подходяща защото единицата ще погуби двойката при това, ще става много жестоко и деспотично. Отстъпчивите двойки ще търпят конфликти и психическо потискане и ще престанат да бъдат привлекателни за единицата.

Съвместимост с път на живота три

Съюза се очертава да бъде хармоничен при услови на общи социални интереси. В такъв съюз тройката ще стимулира единицата за самоусъвършенстване, а единицата от своя страна ще обезпечи на тройката комфортно съществуване. Бизнес начинания между тях ще бъдат много успешни. В такива отношения тройките извличат много повече изгода от единиците.

Съвместимост с път на живота четири

Неустойчива форма на отношения. Отначало действа закона за привличането на противоположностите, но в последствие партньорите се разделят. Като правило този съюз може да бъде първа любов или брак.

Съвместимост с път на живота пет

В такъв съюз единиците се сблъскват с непостоянството на петицата, което предизвиква конфликти на почва ревност. Петиците не са свикнали да се подчиняват и да се намират под постоянен контрол. Всеки от партньорите иска независимост,за това да живеят заедно им е много трудно.

Съвместимост с път на живота шест

Неустойчив съюз, но като тайна любовна връзка е възможен. Единиците са много дисциплинирани, а моралните устои на шестиците не винаги съответстват на идеалите. Шестиците могат да търпят постоянни конфликти но няма първи да прекратят отношенията. Такива отношения ще съществуват докато единицата не се откаже от тях.

Съвместимост с път на живата седем

Хармонични отношения и брак. Седмиците постоянно ще се вдъхновяват от единиците и ще направят отношенията интересни и разнообразни. В тези отношения седмиците се явяват духовни учители, а единиците са постоянни ученици , който на моменти могат да надминат своите учители. Фантазията на седмиците е безгранична за това могат лесно да се справят с единиците. Едновременно с това единиците благодарение на седмиците добиват успех и слава.

Съвместимост с път на живота осем

Това е много неудачен съюз за брак. Защото осмиците не приемат не приемат авторитети и не се нуждаят от съвети считайки себе си за безусловен лидер. Това са крайно противоположни личности и за това отношенията бързо се прекратяват.

Съвместимост с път на живота девет

Хармоничен съюз при условие, че единицата постоянно ще подържа своята половинка.В такива отношения единицата е длъжна да посвети себе си за получаване на финансови блага, а деветката да създава условия за кариерен ръст и разпределение на семейният бюджет.

И така разгледахме съвместимост на път на живота едно. Най-подходящ партньор се явява път на живота седем, а най-неподходящ осем. За останалите числа вие сами можете да определите вашето отношение в зависимост от цели и желания.

Вижте още ⤵️
Потенциала да забогатеете според нумерологията
Източната магия на числата
Нумерология

?Направете си нумерологичен анализ

Tags

Свързани статии

Close
Close