Здраве

Как и защо болестта на Паркинсон засяга половете различно?

Как Паркинсон загява половете различно

Не пропускайте нашите публикации като се

Как Паркинсон загява половете различно

Все повече доказателства показват, че синдромът на Паркинсон (СП) засяга жените и мъжете по различен начин. В наскоро публикуван обзор учени представиха най-новите знания за тази полови разлики и очертаха значението на естрогените, които играят важна роля.

Как и защо болестта на Паркинсон засяга половете различно?
Как и защо болестта на Паркинсон засяга половете различно?

СП е бавно прогресиращо нарушение, което засяга движението, контрола върху мускулите и равновесието. То е второто най-разпространено възрастово невродегенеративно заболяване, засягащо около 3% от хората до 65 г и до 5% от тези над 85-годишна възраст. Рискът от развитието му е двойно по-висок при мъжете, но при жените то прогресира по-бързо и е свързано с по-голяма смъртност.

“Става все по-очевидно, че СП се различава при жените и мъжете – казва водещият автор на обзора д-р Фабио Бландини, научен директор на фондацията IRCCS Мондино към Националния институт по неврология в Италия. – Скорошни изследователски открития предполагат, че биологичният пол се отразява и върху рисковите фактори за заболяването, както и потенциално върху молекулярните механизми, свързани с патогенезата СП”.

Обзорът разглежда най-скорошните данни, касаещи различията между жените и мъжете паркинсоници по отношение на: моторните и немоторните симптоми, качеството на живота, генетичните и външни рискови фактори, фармакологичната терапия на симптомите, хирургичните процедури и употребата на стероиди.

Неотдавнашно изследване показа, че при двата пола има отличителни моторни и немоторни симптоми в хода на прогресирането на СП. Моторните се проявяват по-късно при жените: терморът е обичайният първи симптом, от който се оплакват пациентките, свързан с постоянни падания и по-тежки болкови синдроми със специфични характеристики като скованост, по-голяма склонност към развитие на постурална нестабилност и увеличен риск от моторни усложнения, свързани с употребата на леводопа.

За разлика от жените, мъжете демонстрират по-сериозни постурални (свързани със стойката и позата на тялото) проблеми и по-влошени общи когнитивни способности: замръзването на походката, най-честото инвалидизиращо моторно усложнение на СП, се появява по-късно при мъжете; при тях обаче има по-висок риск от развитие на камптокормия (силно изкривяване на торса напред при стоене или вървене). Продължаващо в момента клинично изследване оценява влиянието на биологичния пол и върху постурални аномалии като синдрома на Пиза (обратимо странично огъване на торса със склонност към накланяне на една страна), антеколис (дистония на шията, водеща до прекомерно извиване напред), сколиоза (странично изкривяване на гръбнака) и деформация на ръцете и/или пръстите на краката.

Мъжката стойка при паркинсон
Мъжката стойка при паркинсон

Немоторните симптоми бяха обект на изследване при над 950 паркинсоници, което стигна до извода, че симптомите като умора, депресия, неспокойни крака, запек, болка, загуба на вкус или обоняние, промяна в теглото и прекомерно потене са по-чести и тежки при жените.

Други проучвания демонстрираха, че пациентите мъже имат по-засегнати общи когнитивни способности и мъжкият пол е основният предсказващ фактор за леко когнитивно нарушение и неговото по-бързо прогресиране в тежката фаза на синдрома.

Диагнозата СП с деменция дава по-голямо отражение върху продължителността на живота при жените в сравнение с мъжете: в допълнение жените демонстрират характерни симптоми, както и разлики в реакцията към фармакологични терапии и дълбока мозъчна стимулация, и в тяхната лична оценка за качеството на живота в сравнение с мъжете.

Авторите отбелязват, че характерните клинични белези, както и влиянието на различни рискови фактори, подкрепят идеята, че развитието на СП може да включва различни патогенни механизми (или един и същи механизъм, но по различен начин) при жените и мъжете. Те подчертават значението на естрогените, които имат важна роля за половите разлики при СП, осигурявайки защита от синдрома, както демонстрира сходното ѝ разпространение при мъжете и жените след менопаузата.

“Половите органи действат навсякъде в мозъка както при мъжете, така и при жените, и понастоящем се откриват полови различия в мозъчни региони и функции, които по рано не се смятаха за обект на такива разлики, проправяйки път към по-добро разбиране на свързаното с пола поведение и функции  – добавя Силвия Чери, ръководител на Лабораторията за клетъчна и молекулярна невробиология при фондацията и първи автор на обзора. Невровъзпалението е важна част от патогенния възел на СП. Сегашните данни предполагат, че физиологичната роля, изпълнявана от микроглиалните и астроцитните клетки, може да бъде нарушена в процеса на стареене, допринасяйки за появата и прогресирането на СП. Понеже естрогените имат противовъзпалителни свойства, техните действия през целия живот отчасти биха могли да обясняват свързания с пола риск и проявление на СП”.

Като насочват вниманието към половите разлики при СП, д-р Бландини и колегите му се надяват, че това допълнително ще стимулира научната общност да работи за създаването на специални интервенции и програми, които отговарят на различните изисквания на мъжете и жените, страдащи от “Паркинсон”.

“Жените с СП са значителен дял от всички пациенти с това състояние, но специфичните им нужди все още донякъде се пренебрегват. Различията между мъжете и жените силно подчертават необходимостта от персонализирана (обусловена от пола) терапия при СП “, заключават Бландини и Чери.

Не пропускайте да видите и ⤵️
Болестите идват от негативни мисли и емоции
ГОРСКИТЕ ПЛОДОВЕ ПОМАГАТ НА МОЗЪКА
Интересни факти за мозъка
Навици които увреждат мозъка

Tags

Свързани статии

Close
Close