Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Пача трева
Пача трева

Запичащо, , .

Кои на Пача трева притежават свойства:

Надземната част.