Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Пача трева
Пача трева

Запичащо, кръвоспиращо, пикочогонно.

Кои части на Пача трева притежават лечебни свойства:

Надземната част.