Билки

Пиренейски пореч Rorippa pyrenaica (L.) Rchb.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Пиренейски пореч Rorippa pyrenaica (L.) Rchb.
Пиренейски пореч Rorippa pyrenaica (L.) Rchb.

Многогодишно тревисто растение с вретеновиден корен и късо корени­ще, обикновено с няколко стъбла, високи до 60 см, изправени, прости или в горната си част разклонени, в долната си част късовлакнести, нагоре голи. Долните листа събрани в приосновна розетка, на дълги дръжки, с къси ушички при основата на листната дръжка, цели, яйцевидни или лировидно пересто изрязани, със странични дялове (3-5 двойки), с по-голям закръгле­но сърцевиден връхен дял. Стъблените листа приседнали или на къса дръж­ка, при основата си с две тесни, надолу насочени и обхващащи стъблото ушички, пересто наделени с 1-7 двойки линейни, целокрайни делчета, като връхният дял е еднакъв с останалите. Цветовете събрани в къси гроздовидни съцветия, с дръжка, дълга 4-6 мм. Чашелистчетата 4, ланцетни, дълги 2,5-3,0 мм. Венчелистчетата също 4, жълти, клиновидно стеснени в основа­та си, с 1/3 по-дълги от Чашелистчетата. Тичинките 6. Яйчникът горен. Плодната кутийка къса, яйцевидно-елиптична,- дълга 2,5-4,0 мм, с дълга дръжка.

Къде се среща Пиренейски пореч:

Из сухи тревисти места, ливади, храсталаци и край гори докъм 1000 м н. в. Цъфти май — юли.

Приложение на Пиренейски пореч:

Употребява се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close