Време за прочитане - 1 мин.

Взема се глава лук и се смачква (да не се реже с нож). Слага се под носа за вдишване.