Билки

Пълзящо лютиче Ranunculus repens L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Пълзящо лютиче Ranunculus repens L.
Пълзящо лютиче Ranunculus repens L.

Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблото изправно, високо до 70 см или приповдигащо се, с надземни, стелещи се и вкореняващи се във възлите издънки. Листата два пъти тройни, на дълги дръж­ки, като всеки дял е изрязан. Средният дял на по-дълга дръжка. Най-горните листа приседнали. Цветовете на дълга дръжка, 2-3 см в диаметър. Чаш­ката от 5 листчета, голи, разперени. Венчето златистожълто, два пъти по-дълго от чашката, съставено от 5 листчета. Тичинките и плодниците много. Плодниците разположени върху изпъкналото цветно легло, което е покрито с четинки. Яйчникът горен. Плодът сборен, съставен от много закръглено яйцевидни орехчета с дълго, почти право носче.

Кои части на Пълзящо лютиче притежават лечебни свойства:

По влажни и заблатени места, край локви и потоци в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти април — август.

Къде се среща Пълзящо лютиче:

Употребява се в народната ме­дицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close