Описание на билката:

Ревен Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.
Ревен Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.

Многогодишно тревисто растение с късо многоглавесто коренище и дълги до 1 м месести корени. Стъблото е право, до 2 м високо. Приосновните листа са с дълги до 30 см дръжки, стъбловите са с по-къси дръжки, а най-горните са почти приседнали. Листната петура на приосновните листа достига до 75 см в диаметър, в очертание с широко яйцевидна, дланевидно разделена на 5—7 дяла. Цветовете са бели, розови или червени, събрани в многоцветни метличести съцветия. Околоц­ветникът е прост, венчевиден, шестделен. Тичинките са 9. Плодът е триръбесто широко крилато орехче. Цъфти юли—август.

Кои части на Ревен притежават лечебни свойства:

Използват се коренищата и корените (Radix et Rhizoma Rhei).

Полезни съставки на Ревен:

Съдържа свободни и гликозидно свързани антрахинони (около 3—7%), както и малко количество редуцирани антрахинони. Установени са 5 антрахинонови гликозида — реохризин, хризофанеин, глюко-емодин, глюко-реин и глюко-алое-емодин. Дрогата съдържа и танини — глюкогалин, голямо количество минерални вещества, нишесте, пектин и др.

Къде се среща Ревен:

Родината на тангутския ревен е Централен Китай. Отглежда се в промишлени плантации в някои райони на СССР. У нас се отглежда само като декоративно растение.

Приложение на Ревен:

Ревен Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.
Ревен Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.

В малки дози ревенът подобрява храносмилането, като увеличава стомашната секреция и тонизира мускулатурата на храносмилателните органи. В пo-големи дози действува слабително или очистително.
Корените, коренището и листата се използват при хроничен запек предимно като слабително средство поради съдържанието на антрахинони. Дей­ствието настъпва 8—10 часа след приемане, без да се повлиява функцията на сто­маха и тънките черва. Този факт е много благоприятен при лечение на запека у децата, тъй като не се потиска апетитът и не се разстройва храносмилането. Дро­гата може да бъде приложена едновременно с горчиви средства. Единственото неудобство е, че след прекъсване на лечението може да се получи запек, тъй като билката е богата на дъбилни вещества.
Начин на употреба – Корените на ревена, стрити на прах, се прилагат като тонизиращо храносмилателната мускулатура средство в доза 0,05—0,10 г, като слабително средство по 0,25—0,50 г и като очистително средство по 1 — 3 г. Те са включени в състава на препарати със слабително действие.