Билки

Сарепска горчица Brassica juncea Czern

Всичко за сарепската горчица

Не пропускайте нашите публикации като се

Сарепска горчица Brassica juncea Czern

Сарепската горчица е листен зеленчук. Неговите семена се използват и за производствто на растително масло.

Описание на билката

Сарептска горчица Brassica juncea Czern
Сарептска горчица Brassica juncea Czern

Едногодишно растение с изправено разклонено стъбло, високо до 1 м, при основата покрито с четинки, нагоре голо.

Долните листа дълги до 20 см, широки до 8 см, с дръжка, най-често лировидно пересто наряза­ни, с голям яйцевиден или яйцевидно-ланцетен връхен дял, с по няколко малки продълговати странични делчета. Нагоре листата са с по-малки размери, като най-горните обикновено са цели (само назъбени до целок­райни), обратно яйцевидни до ланцетни или почти линейни, към основа­та силно стеснени. Съцветието почти щитовидно.

Цветните дръжки тън­ки, по-дълги от чашката. Венчелистчетата 4, почти двойно по-дълги от Чашелистчетата, светложълти, закръглено обратно яйцевидни, широки до 3 мм, изведнъж стеснени в основата си. Тичинките са 2 + 4. Яйчникът го­рен. Шушулките дълги 3-6 см, разперени, с носче на върха, дълго 7-12 мм.

Цъфти май — август.

Кои части на Сарептска горчица притежават лечебни свойства

Среща се по буренясали места, край огради и пътища и в обработвае­ми земи в източната част на страната.

Къде се среща Сарептска горчица

Употребява се в народната медицина.
?Вижте всички билки ТУК

Tags

Свързани статии

Close
Close