Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Седефче
Седефче

Нервноуспокояващо и болкоуспокояващо действие.

Кои части на Седефче притежават лечебни свойства:

Цъфтящите връхни клонки.