Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Седефче
Седефче

Нервноуспокояващо и действие.

Кои на Седефче притежават свойства:

Цъфтящите връхни клонки.