Време за прочитане - 1 мин.

Напълва се чувал с орехови и се преспива в него от кръста надолу. Прави се 10 вечери.