Карти Таро

Карти Таро – Значението на карта Таро Кулата

Карта таро - Кулата - нестабилност

Не пропускайте нашите публикации като се

Карти Таро – Значението на карта Таро Кулата

Карта таро - Кулата
Карта таро – Кулата

Картата на нестабилността

Карта Кулата, преди всичко показва, че нито физическите, нито емоционалните структури, които изграждаме са постоянни и стабилни. Те могат да бъдат унищожени внезапно, като по този начин се поставя началото промяна, която сме се опитали да се избегнем.

Внезапната промяна, причинена от разпадането на кулата, идва да ни напомни, че трябва да се освободим от крайните убеждения и ценности, в които вярваме, да се освободим от илюзиите и нездравословните връзки и стария си начин на живот.

Внезапната промяна ни освобождава от страха към неизвестното, позволява ни да продължим напред вместо да стоим на едно място, осветява пътя, който ще ни позволи да разберем по-добре нашата цел в живота.

Невъзприемането на неизбежната промяна, носи отрицателни енергии, които Кулата изобразява: повален от собствените си действия, от суетата и невъзможността да се променим, което ни води до застой.

Значение в КАБАЛА:

Кулата символизира силата на космическата енергия, светкавицата (мълнията), блясъка на вдъхновението, което носи със себе си просветление. Поразяващата сила на гръмотевицата представлява изчистването на ума от остарели представи и неговото освобождаване и готовност да възприема нови идеи, условия и схващания.

Ключовата дума на тази карта е “пробуждане”. Кулата се издига като твърдина, която ни предупреждава, че за да оцелеем, трябва да бъдем гъвкави. Само като се огъваме и приспособяваме непрестанно, ще можем да устоим и на най-суровите удари на съдбата. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта показва живот, изпълнен с тревоги и осуетени амбиции.

Човекът ще изживее много разочарования и несправедливости, причинени от външни влияния, над които той няма власт. Природата някак си ще работи против него и всеки път, когато успехът или напредъкът ще изглеждат възможни и близки, съдбата ще се намесва, за да го изтласка отново назад.

Тази карта (число) е много трудна, особено когато влиянието є е постоянно. В отрицателните си черти Кулата показва, че човек сам си създава повечето проблеми и че те биха могли да се избягнат, само ако той съумее да се задълбочи в подробностите, които обикновено крият най-големите клопки.

Тя предизвиква ненужно страдание и самоунищожение. Когато влиянието на тази карта е временно, тя предсказва лично страдание, което трябва да се изтърпи, за да се постигне по-висока степен на духовно развитие. То трябва да се възприема като едно предупреждение, без излишно да се драматизира. Бъдете особено внимателни при пътуване или при работа с машини!

Планирайте бъдещето си умно, така че да избегнете, доколкото това е възможно, разочарованията.

Астрологическа коренспонденция

Астрологическа коренспонденция с : Марс

Tags

Свързани статии

Close
Close