Време за прочитане - 1 мин.

3-4 пъти на ден и за през цялата нощ върху фистулата се поставя парче от широколистен живовляк.