Време за прочитане - 1 мин.

3-4 пъти на и за през цялата върху фистулата се поставя парче от широколистен живовляк.