Време за прочитане - 1 мин.

Схрусква се бързо и се глътва , потопена в , или се изпива на глътки половин чаша .