Време за прочитане - 1 мин.

Схрусква се бързо и се глътва бучка захар, потопена в оцет, или се изпива на глътки половин чаша студена вода.