Статии

Цветът на магията и нейното значение

Значението на цветовете на магията

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво означават различните цветове на магията?

В живота на всеки човек има моменти, когато няма от къде да чака помощ и му остава да се надява само на чудо. И мнозина сериозно се замислят дали да не се обърнат към маг. Спира ги само едно: ами ако попаднат на такъв, за чиято помощ ще трябва да плащат и те, и децата им?

Цветът на магията и нейното значение
Цветът на магията и нейното значение

Случва се и обратното: иска ти се на всяка цена да постигнеш целта си: да забогатееш, да получиш любовта на любимия човек… Струва ли си да се поддаваме на такива пориви? Какво рискуваме, обръщайки се за помощ към черни магове? И главното – с какво черната магия се отличава от бялата?

Откакто свят светува, човечеството си задава въпроса какво е добро и зло. И се опитва да даде определени на черната и бялата магия, да намери принципните им различия. Тези “цветови” обозначения за добро и зло са налице и в самите култури. При славяните те отвеждат към древността, когато на западнославянска територия са почитани Белобог и Чернобог, катро първият е добър, а вторият – зъл.

Черният и белият цвят, разбира се, са свързани със светлината и тъмнината, при това не само в метафоричен, но и в буквален смисъл.

Обредите, които се провеждат нощем, често се отнасят към черната магия, а дневните ритуали – към бялата. В определен смисъл това е правилно: денем сякаш всичко помага на човека– самото слънце, въплъщение на Светлината, благославя мага. А през нощта, в тъмното, магията изглежда като сговор с тъмните сили. Разбира се, в действителност и нощем се творят добрини, но истината е, че тогава е по-трудно да се намери пътят към Светлината.

В масовото съзнание гадателките  и предсказателите се смятат за представители на черната магия, а целителите – на бялата. За съжаление, невинаги е така: и предсказателите служат на Светлината, и целителите могат да изберат Тъмнината. Не е важно какъв цвят дрехи предпочитат и по кое време на денонощието работят.

Голяма е съблазънта да се каже, че последствията от прилагането на бяла магия са винаги положителни. Но и това не е вярно. Всяка магическа намеса е локална: магът решава конкретен проблем, а не променя съдбата на човека.

Така например, отива болен при лечител, който снема от него уроки, и животът се подрежда. Но след няколко дни пациентът катастрофира с колата си и по негова вина загива пешеходец. Означава ли това, че е приложена черна магия, в резултат на което човекът се е превърнал в убиец, а невинния пешеходец е завършил земния си път? Разбира се, не. Задачата на лечителя е била конкретна: да избави човека от бедата, която го е заплашвала в конкретния момент. А за това, какво е станало с по-нататъшната му съдба, не отговаря. 

Това е ключов момент: Бялата магия никога не се заема с решаването на такива глобални проблеми като “стопроцентова корекция на съдбата” ; тя дава само помощ в трудни ситуации. Това означава, че намесата няма да наруши естествения ход на събитията. Защото всеки проблем може да се окаже както резултат от уроки – тоест въздействие на нечия зла воля, което трябва да се неутрализира, така и изпитание, необходимо за духовното развитие, изпратено от Висшите сили.

В това се крие главното отличие на бялата и черната магия. Бялата отстранява привнесеното зло, помага да се разреши проблемът, с който човекът трябва да се справи самостоятелно. Черната магия се намесва в естествения ход на съдбата, противопоставя се на Висшата воля, с всякакви средства отстранява препятствията.

В магията са важни думите на заклинанията, антуражът на обреда.

Изпълнявайки ритуалните действия, магът въвежда човека в особено пространство, където преобладават или силите на Светлината, или тези на Тъмнината. Именно там, на тази магическа територия, сътворена от заклинанието, се извършва промяната в съдбата. И известно време, а понякога и през целия остатък от живота, човекът сякаш съществува в проекцията на това пространство. То го защитава, помага му да запази резултата от магическото въздействие. И разбира се, придава свой – положителен или отрицателен – вектор на по нататъшната му съдба, насочвайки нейното течение, привличайки определени събития. Какъвто е зарядът на магическото пространство, такива ще са и привлечените събития…

Навярно най-главният въпрос, който вълнува всеки човек, е може ли да разпознае дали му е оказано въздействие чрез черна магия. Има един много точен признак: от момента, когато е въздействано, човекът започва да усеща, сякаш живее на сън. Може да се чувства като персонаж от филм, книга, но не и като главен герой на собствената си съдба. И разбира се, ангелът пазител, който охранява всекиго от нас, започва да изпраща знаци – насън и наяве.

След разходка из езотеричните сайтове и форуми открихме следните тълкувания на критериите по отношение на “цвета” на магията

“Магията е само път за въплъщение на образ в реалността. Кавито са образите, такава е и реалността. Професионалните магове създават понякога положителни образи, понякога отрицателни. Вълшебникът и магьосникът винаги са извън доброто и злото. Те са магове. Те пропускат през себе си огромни потоци енергия и градят от енергията коригирания свят”.

“У всеки човек винаги се бори черното и бялото; и кой към каквото клони, с такава магия се занимава!” 

Доброто и злото са възприятие на реалността от всеки човек индивидуално и едно и също събитие за едного е добро, а за друг – зло. Затова всяко въздействие на конкретния човек трябва да се разглежда през призмата на неговото възприятие на реалността, защото не случайно битува изразът “Пътят към Ада е покрит с добри намерения”.” 

Ако делим магията на бяла, черна и сива, то това става по степента на въздействието върху човека. Защото е безспорно, че на един човек трябва само да подскажеш и той ще тръгне в нужната посока, а друг трябва да бъде воден по целия път. Има и категория хора, които, както се казва, с танк трябва да буташ, за да вървят в правия път.”

“Все пак магията се дели на бяла и черна безусловно по степента на въздействие върху човека и бялата магия е по-щадяща.”

Черната магия управлява енергията на смъртта, а бялата – енергията на живота. Сама по себе си, енергията, или стихиите на живота и смъртта, не е добра или лоша. Въпросът е в чии ръце се намира този инструмент и за какво се използва.”

“И белият маг може да убие, а черният – да излекува, а отъждествяването на бялото с доброто е привнесено от християнството”. 

Цветна магия
Цветна магия

Интересно, че по асоциации цветовете на магията се оказват много повече от бялото и черното. 

Бяла магия

Асоциация с чистота и невинност. Белите магове лекуват, прогонват злите духове, помагат в нови дела, избавят от негатива и негативните мисли.

Черна магия

Асоциация с всичко негативно. Черният маг – общуване с мъртвите, вреда за делата и здравето, понякога води до смърт.

Червена магия

Асоциация с цвета на кръвта. Червената магия включва в себе си аспекти като лечение, но и убийства, екзорсизъм ; сексуална магия.

Оранжева магия

Асоциация с топлина и с всичко приятно. Оранжевите магове главно специализират в любовната и деловата магия.

Жълта магия

Асоциация със Слънцето, с бодростта. Помощ в учението, във философските и логическите науки, в божествените откровения.

Зелена магия

Асоциация с пролетната природа, с възраждането. Зелена магия – процъфтяване, плодородие, любов, роман, дружба, хармония. 

Синя магия

Асоциация с вода, небе, спокойствие. Специализация – изцеление, окултна защита, богатство, както и мантика и астрология.

Пурпурна (виолетова) магия

Асоциация с разкош, царственост, богатство, духовност, благородство. Специализация – изцеление на сериозни заболявания, психическа работа, духовност, медитация.

Кафява магия

Асоциация със земята, с дома. Това е магия на горите и полята, на животните и лова. Магия на помещенията – домове, офиси, изчистване и защита.

Сива магия

Асоциация със скромност, завършеност, печал. Това е магия на компромисите – завръщане на мъжа от любовницата при съпругата, подобряване на служебното положение.

Розова магия

Асоциация с миловидност, женственост. Това е магията на любовта.

Сребърна магия

Асоциация с Луната, с чистотата. Работа с интуитивния план; изцеление на хронични заболявания, включително психически.

Златна магия

Асоциация със Слънцето , богатството, щастието. Внася сила във всички дела за дълго.

Да се обясни просто и ясно с какво черната магия се отличава от бялата, е много трудно, но всеки човек подсъзнателно, интуитивно усеща с кого си има работа , кой стои пред него – служител на светлите или на тъмните сили. А главното, дълбоко в душата си отлично разбира какво самият той иска: просто да уреди живота си или да измъкне от съдбата с всякакви средства това, което не му е позволено да има.

Магът е своеобразен келнер, който изпълнява поръчката. И нищо повече. Така че за всичко плаща клиентът – в прекия и преносния смисъл. Грамотните магове никога не поемат върху себе си никаква отговорност: вие сте направили поръчката, платили сте пари, получили сте всичко, което сте пожелали – край на историята. Във всеки случай за мага. 

Всичко по-нататък е въпрос на лични убеждения и на съвест. Да, магията е способна да навреди, да осакати, да убие, да пречупи живота. Способна е и да спаси, да изцели…. Никой маг няма да поеме върху себе си грях и използвайки силите си, да навреди на невинен човек. Така че, разглеждайки поръчката, той хиляди пъти ще помисли за моралната и нравствената страна на въпроса. Или поне така трябва да бъде….

Не пропускайте да видите и ⤵️
Магия за Любов
Магия за благополучие и пари
Магия за влюбване или привличане
Магия за връщане на изгубена Любов
Как да развалите магия
Цветна магия

?Всички статии свързани с магии вижте ТУК

Tags

Свързани статии

Close
Close