Статии

ЦИГАНСКИ СЪНОВНИК

Приказката "Цигански Съновник"

Не пропускайте нашите публикации като се

Едно циганско семейство имало толкова деца, колкото дупки има ситото. Отишъл циганинът при попа да му даде нещо за децата. Този поп бил богат и имал много брашно, сланина, месо, но му се досвидяло и върнал циганина с празни ръце.

ЦИГАНСКИ СЪНОВНИК
ЦИГАНСКИ СЪНОВНИК
Циганинът отишъл през нощта у попа, откраднал му двата бика и ги завързал в гората за два бука. След два дни срещнал попа:
– Защо си тъжен, дядо попе?
– Остави ме на мира, Манго.
– Какво се е случило?
– Не можеш да ми помогнеш.
– Откъде знаеш, може и да мога.
– Някой ми открадна през нощта двата бика.
– Чакай, вкъщи имам съновник, в него всичко е написано. Ще ида да прочета и ще ти кажа къде да си търсиш биковете.
Циганинът си отишъл вкъщи, починал си и се върнал при попа:
– Какво ще ми дадеш, ако ти кажа къде са биковете?
– Ще ти дам едно прасе.
– Добре тогава. В съновника пише, че твоите два бика са в гората, вързани за два бука.
Попът отишъл в гората и наистина намерил вързани двата бика.
Тръгнал той тогава да разправя наляво и надясно по широкия свят, че в неговото село живее човек, който може да намира всичко изгубено. А тъкмо по това време кралят си загубил пръстена, който струвал цяло имане.
Телефонирал на циганина, платил му за бърз влак, но му поставил и условие, че за три дни трябва да намери пръстена, иначе ще му отреже главата.
Циганинът пристигнал в двореца и се настанил в най-хубавата стая, храна му носили трима слуги. Това били същите слуги, които откраднали кралския пръстен. Първият от тях донесъл закуската и от страх забравил да каже „добро утро”.
– Разбойнико, не знаеш ли че първо трябва да поздравиш моя милост!
Първият разбойник гузно се измъкнал и изтичал при другарите си:
– Горко ни – жалвал се той, – циганинът ме нарече разбойник и знае, че сме откраднали пръстена.
Не искали да му повярват. На обяд отишъл вторият слуга. Отворил вратата, сложил яденето на масата и от страх също забравил да поздрави.
– Ей, разбойнико, и ти ли не знаеш как да се държиш? Почакай, ще те науча аз теб!
С голям страх вторият слуга също споделил с другарите си, че циганинът всичко е отгатнал за тяхната кражба.
Вечерята занесъл техният главатар, но и той в залисията забравил да поздрави.
-А бе, вие тук всички ли сте разбойници? Ще ти дам аз тебе да се разбереш! – наругал го циганинът.
На тримата слуги им станало зле, излезли на чист въздух. После извикали циганина и му разказали как седят нещата с пръстена, накрая му дали пари, да не ги издава.
– Не се плашете, разбойници, знаех, че пръстенът е у вас. Сега ми донесете брашно и кана с вода.
Замесил тесто, сложил вътре пръстена, отишъл на двора и го дал на петела, да го изяде. После извикал краля:
– Ти имаш трима слуги, извикай ги. Първият нека да хване петела, вторият да го заколи, а третият да му вземе воденичката.
Както заръчал циганинът, така и направили тримата слуги. Във воденичката на петела намерили тесто, а в тестото – пръстена. Кралят не можел да си намери място от радост. Попитал циганина какво иска да му даде.
– Пари! – не се колебал Манго. – Да докарат до колибата ми товари с пари на четири коня.
Кралят нямал толкова пари, трябвало да наеме от приятел.
Бил много ядосан и по някакъв начин искал да си върне богатството обратно, затова казал на съветниците си:
– Ще направя гощавка, ще поканя и оня циганин със съновника. Ще сложа в една тенджера една птичка и ако не отгатне какво има там, ще му отрежа главата и богатството пак ще е мое.
Поканили циганина на голямата гощавка. Всички били любопитни какво ще стане. Циганинът потръпнал от страх, как ще отгатне какво има в тенджерата.
-Хванаха те, птичко! – изпъшкал гласно той.
Всички наоколо били толкова изненадани, че започнали да ръкопляскат, да му хвърлят нови пачки с пари.
Щом се върнал вкъщи обаче, циганинът с тракащи зъби казал на жена си:
– Пари имаме за всички цигани по света, нямам желание повече да ходя при кралете, ще хареса някой главата ми и ще си я остави за спомен. Знаеш ли какво съм намислил, ще запалим колибата и ще кажем, че съновникът е изгорял.
Така и направили.
Още на следващия месец друг крал го извикал да дойде при него със съновника.
– Извинявай, кралю, повече не мога да търся изгубени вещи.
– Как така не можеш?
– Колибата изгоря, изгоря и съновникът.
– Толкова ценно нещо, да не го опазиш! Заслужаваш двайсет и пет тояги на голо -позеленял от яд кралят.
Осъдили циганина – двайсет и пет удара със златна тояга. Видял той златната тояга и рекъл:
– Кралю честити, позволи ми да се поразходя из града със златната тояга, преди да ме набиете с нея.
– Върви и бързо се връщай, негоднико. Тръгнал циганинът, завъртял златната
тояга. Не щеш ли, срещнал го приятелят на краля:
– Каква е тази тояга, Манго?
– Нали виждаш, златна.
– Хайде да ми я продадеш?
– Защо пък да не ти я продам – съгласил се циганинът.
– За колко?
– За двайсет и пет хиляди.
– Двайсет и пет хиляди за една тояга?
– Господине, та ти двайсет и пет ще си получиш обратно само за нея!
Господинът помислил, че тази златна тояга ще му роди още двайсет и пет златни тояги, затова я купил.
Върнал се циганинът и тъкмо се канели да го вържат за пейката, се развикал:
– Чакай, кралю, чакай! Тези двайсет и пет тояги вече не са за мен. Аз ги продадох със златната тояга на приятеля ти.
Кралят много се смял на тази негова хитрост и пуснал циганина да си върви.
Така циганинът се върнал при жената и децата си. И когато идвали да просят пари от него, било то циганин или гаджал, раздавал не с ръка, а с шепи.
Ако циганинът и жена му не са умрели, те още раздават от богатствата си и живеят и днес щастливо.

Приказката “Цигански съновник” е от книгата “Най-хубавите цигански приказки”, съставител е Любен Петков, а издателството е “Отечество”.

Tags

Свързани статии

Close
Close