Билки

Червена хвойна Juniperus oxycedrus L

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Червена хвойна Juniperus oxycedrus L
Червена хвойна Juniperus oxycedrus L

Храст, рядко малко дръвче, високо до 14 м, с разперена корона. Иглите дълги до 2,5 см, широки до 2 мм, силно бодливи, отгоре жлебовидни, с две белезникави тесни ивици от двете страни на средната жилка, отдолу лъскаво зелени, с изпъкнал среден ръб. „Плодчетата” почти приседнали, кълбес­ти или слабо сплескани, в диаметър 6-10 мм, червено-кафяви, лъскави, обикновено без налеп.

Кои части на Червена хвойна притежават лечебни свойства:

„Плодчетата” на червената хвойна се използуват в народната медицина.

Къде се среща Червена хвойна:

Доста разпространен вид в южните, по-топли части на страната. Среща се поединично или образува храсталаци главно по сухите и припечни предпланински склонове на Източни и Средни Родопи, по южните склонове на Стара планина, в Струмската долина, по Черноморското крайбрежие и др. докъм 1000 м н. в.

Приложение на Червена хвойна:

В народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close