Начало тагове вълнест напръстник

таг: вълнест напръстник

Вълнест напръстник Digitalis lanata Ehrh.

Описание на билката:Многогодишно или двегодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30—100 см. Листата са последователни, продълговато ланцетни до ланцетни, 6—12 см дълги...