женска папрат

Билки

Женска папрат Athyrium filix – femina (L.)Roth.

Описание на билката: Многогодишно тревисто растение с късо, дебело, косо разположено коренище, покрито с кафяви люспи. Листата сравнително нежни, едри,…

Прочетете още »
Close
Close