иглолистен плаун

Билки

Иглолистен плаун Lycopodium selago L.

Описание на билката: Многогодишно тревисто растение с пълзящо, вилужно разклонено стъбло, с изправени разклонения, високи до 30 см, гъсто облистени.…

Прочетете още »
Close
Close