Обикновено изтравниче

Билки

Обикновено изтравниче Asplenium trichomanes

Описание на билката: Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо туфесто коренище, покрито с кафяви люспи и власинки, от което направо…

Прочетете още »
Close
Close