св. Пророк Йона

Имени дни

Св. Пророк Йона

Св. Пророк Йона Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Йона. Преданието говори, че…

Прочетете още »
Close
Close