Северно изтравниче

Билки

Северно изтравниче Asplenium septentrionale

Северно изтравниче Asplenium septentrionale Северно изтравниче (Asplenium septentrionale) е вид папрат от семейство Изтравничета, известен със следните наименования, влакнеста папрат, клинаво…

Прочетете още »
Close
Close