Теснолист жиловлек

Билки

Теснолист жиловлек Plantago laoceolata L.

Описание на билката: Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, ви¬соко 10—1 5 см, и листа, събрани в приосновна…

Прочетете още »
Close
Close