Blubird
Начало тагове Теснолист жиловлек

таг: Теснолист жиловлек

Теснолист жиловлек Plantago laoceolata L.

Описание на билката:Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, ви¬соко 10—1 5 см, и листа, събрани в приосновна розетка. Листата са с къси...