Начало тагове хроничен бронхит

таг: хроничен бронхит

Телчарка Polygala major Jacq.

Описание на билката:Многогодишно тревисто растение с приповдигащи се стъбла, високи 15—40 см. Листата са последователни, приосновните са обратно ланцетни, а стъбловите — ланцетни до...

Лечебен исоп Hyssopus officinalis L.

Описание на билката:Ароматично многогодишно тревисто растение с многобройни изправени, четириръбести стъбла, високи 20—60 см. Листата са срещуположни, почти приседнали, целокрайни, ланцетни или линейно ланцетни,...