Широколист жиловлек

Билки

Широколист жиловлек Plantago major L.

Описание на билката: Многогодишно тревисто растение, високо 12—30 см, с приосновна розетка от листа, с дълги дръжки. Листата са широко…

Прочетете още »
Close
Close