Статии

Бедствията

Опознай рисковете за да ги избегнеш

Не пропускайте нашите публикации като се

Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства.

Те засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на допълнителни мерки, надхвърлящи капацитета на системата за пбслужване на обочайните дейности по защита на обществото, и участието на специални сили и ресурси.

За да сте готови за реакция при бедствие е необходимо

*да поддържате винаги зареден мобилния си телефон;

*да подготвите предварително и поддържате „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:

фенерче с резарвни батерии;

-необходимите ви лекарства;

материали за първа помощ;

-свирка, одеало, топли дрехи, бельо с чорапи, щапка , ръкавици;

храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка) , като следите срока им на годност и периодично ги подманяте;

-прибори за хранене;

запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;

носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали;

зарядно устройство за мобилен телефон.

Какво трябва да правим в случай на пожар
Какво трябва да правим в случай на пожар

Какво трябва да правим в случай на пожар?

Действията, които трябва да предприемете в случай на пожар са:

*незабавно да съобщите за произшествието на тел 112;

*ако не можете да загасите пожара сами, моментално се насочете към изходите, като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, балкони идр, но в никакъв случай не използвайте асансьорите;

*подгответе се за преминаване през задимено пространство, като си изясните пътя за евакуация, поставете си мокра кърпа на устата и носа;

*ако евакуационните пътища са задимени, движете се възможна най-ниско , защото там температурата там е по-ниска и видимостта е по-добра;

*ако е невъзможно да излезете от сградата вследствие на дим или висока температура, влезте в банята , уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа;

*опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте пожарникарите;

*ако вече сте влезли в асансьор и разберете за възникнал пожар, спрете на най-близкия етаж и напуснете асансьора;

*преди на напуснете помещението , в което се намирате, затворете прозорците и вратите – така се ограничава притокът на коилород и се забавя разпространението на пожара;

*съобщете на съседите си за възникналия пожар, като се постараете да не предизвиквате паника;

*при пожар в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, търговси центрове и т н) направете следното: запазете спокойствие и не изпадайте в паника, използвайте евакуацоинните пътища и изходи, следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията, без да се блъскате;

* не връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо;

*само ако прецените, че пожарът е на малка площ и разполагате с пожарогасител или подръчни средства, без да поемате излишен риск, можете да се опитате да загасите пожара.

В заключение: при пожар трябва да се запази самообладание и правилно да се оцени създалата се ситуация, като първо се защитят дихателните пътища.

Как трябва да реагираме при земетресение
Как трябва да реагираме при земетресение

Как трябва да реагираме при земетресение?

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

*не напускайте сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди;

*заемете най-безопасното място (под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло), клекнете и закрийте главата си;

*след първия трус люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите;

*ако сте в асансьор, спрете на най-близкия етаж и излезте, намерете безопасно място, клекнете и закрийта главата си;

*ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи;

*ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте;

*ако сте в обществения траспорт, по-добре е да изчакате края на труса в превозното средство.

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС:

*изключете електричеството, газта, водата и отоплението;

*вземете само чантата за оцеляване или вещи от първа неоходимост, които можета да носите, и бързо напуснете сградата;

*слезте по стълбите, не ползвайте асансьор;

*осигурете предимство на майките с деца и за възрастните хора;

*след като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката сграда;

*не заставяйте под електропроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи;

*следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции и изпълнявайте инструкциите , подадени от Системата за ранно предупреждание, и спазвайте общаствения ред;

*подгответе се за вторични трусове;

*изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминаване на опасността;

*не влизайте в помещенията преди оглед от компетентните органи.

Какви са препоръчителните действия при наводнение
Какви са препоръчителните действия при наводнение

Какви са препоръчителните действия при наводнение?

Това, което трябва да направят хората, е следното:

подгответе чантата за оцеляване или личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти – ако имате сключена застраховка , вземете полицата с вас;

изключете газта и електричеството, преди да напуснете дома си;

-при невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или на покрива, съобщете за положението си на тел 112 или известете близките си за своето местонахождение и при спасителните екипи поддържайте връзка с тях;

-ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере , необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите до най-близкото възвишение;

-информорайте се непрекъснато за обстановката и следвайте инструкциите на спасителните служби;

-при поройни дъждове не заставяйте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения – високата вода може да ви отнесе;

– при пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре на възможно най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата;

-не правете опити за пресичане на разливи и потоци;

-ако констатирате опасност от наводнение обадете се на тел 112;

-при невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

Не пропускайте да видите и ⤵️
Влиянието на планетите върху живота на хората
Дърво на живота
Пътя на живота

Tags

Свързани статии

Close
Close