Билки

Вълнисто-назъбена боянка Erysimum crepidifolium Rchb.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Вълнисто-назъбена боянка
Вълнисто-назъбена боянка

Двугодишно до многогодишно растение с дебел, вретеновиден светло­жълт корен. Стъблото изправено или в основата си приповдигащо се, прос­то или най-често разклонено, ръбесто, в долната си част често червеникаво, високо до 80 см, покрито с двуделни, рядко триделни власинки, които пок­риват цялото растение. Приосновните листа събрани в розетка, линейноланцетни, заострени, към основата си стеснени в дръжка, вълновидно назъ­бени, сиви. Стъблените листа приседнали, по-слабо назъбени, най-горните целокрайни. Цветовете събрани в гъсто многоцветно, гроздовидно съцве­тие, на дръжка, дълга 1,5-3,0 мм, влакнести. Чашелистчетата 4, ланцетни, дълги 6-9 мм. Венчелистчетата също 4, жълти, дълги 10-16 мм, на върха за­кръглени, към основата стеснени в много дълъг нокът, голи или слабо влакнести. Тичинките 6, дългите достигат 8-13 мм дължина, с прашници, дълги 2-3 мм. Яйчникът горен. Шушулките линейно-цилиндрични до поч­ти четириръбести, дълги 2,5-6,0 см, широки 1-2 мм.

Къде се среща Вълнисто-назъбена боянка:

На буренясали места и край пътища, рядко по Черноморското крайбрежие, Ду­навската равнина, Североизточна България, Тракийската низина. Цъфти април — юли. Често цъфти повторно през есента.

Приложение на Вълнисто-назъбена боянка:

Употребява се в народна­та медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close