Билки

Вълча ябълка Aristolochia clematitis L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Съдържание

Вълча ябълка
Вълча ябълка

Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо коренище и изправе­но стъбло, високо до 1 м, обикновено неразклонено, голо. Листата послед­ователни, на дълга дръжка, широко яйцевидно-сърцевидни или бъбрековидни, дълги 3-15 см, целокраини. Цветовете събрани по няколко (2-8) в пазвите на листата. Околоцветникът прост, венчевиден, неправилен, тръбест, в долната си част слабо разширен, а в горната удължен във вид на ези­че, дълъг 2-3 см, светложълт. Тичинките 6, сраснали със стълбчето. Яйчни­кът долен. Плодът крушовидна кутийка, дълга 2-5 см. Отровно!

Кои части на Вълча ябълка притежават лечебни свойства :

Отровно!

Полезни съставки на Вълча ябълка:

Коренищата съдържат етерично масло, алкалоиди, горчиви и дъбилни вещества. В надземната част се откриват освен горните съединения също флавоноиди, танини, ябълчна киселина, ви¬тамин С и др. Семената също са богати на биологично активни вещества.

Къде се среща Вълча ябълка:

В съвременната медицина се използува главно коренът (дрога Radix Aristolochiae), по-рядко надземната част (Нerba Aristolochiae).

Приложение на Вълча ябълка:

Из тревисти места, в окопни култури и др. Цъфти юли — август.

Tags
Close
Close