Билки

Върбинка Verbena Officinalis

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Съдържание

Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м, разклонено, четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни, долните с дръжки, лировидни или 1—2 пъти пересто нарязани; горите са приседнали, почти цели, назъбени или целокрайни. Цветовете са бледорозови или светловиолетови, събрани на върха на стъблото и разположени в класовидни съцветия. Чашката и венчето са петделни. Плодът е сух, разпада се на 4 орехчета. Цъфти май—септември.

Върбинка Verbena Officinalis
Върбинка Verbena Officinalis

Кои части на Върбинка притежават лечебни свойства :

Използуват се цъфтящите връхни части на стъблото (Herba Verbenae), които се отрязват на около 20 см от върха.

Полезни съставки на Върбинка:

Съдържа иридоидния гликозид вербеналин, етерично масло, тании и др.

Къде се среща Върбинка:

Расте по тревисти места, из ливади и крайречни тераси, край пътища и огради, а също като плевел из окопните култури.

Tags

Свързани статии

Close
Close